FORMATplus Narz?dzia 2019/21Narzędzia ręczne III

Narzędzia do obróbki drewna/kamieni

POKAZANIE FILTRÓW

Piły ręczne

Narzędzia maszynowe (cięcie piłą)

Strug

Dłuta płaskie

Kątownik, kątownik ukośny, suwmiarka traserska

Pobijaki stolarskie

Topór / siekiera

Narzędzia maszynowe (do drewna)

Narzędzia maszynowe (do płyt z kamieni)Ochrona danych