FORMATplus Narz?dzia 2019/21Narzędzia ręczne III

Nożyce

POKAZANIE FILTRÓW

Nożyce wielofunkcyjne

Nożyce robocze

Nożyce uniwersalne

Nożyce ochronne

Nożyce telefoniczne do kabli

Nożyce uniwersalne

Nożyce uniwersalne, 210 mm

Nożyce uniwersalne i ostrze zapasowe

Nożyce do cięcia ukośnego i ostrze zapasowe

Nożyce do cięca kanałów kablowych i ostrze zapasowe

Nożyce do cięcia profili i ostrze zapasowe

Nożyce dźwigniowe i ostrze zapasoweOchrona danych