FORMATplus Narz?dzia 2019/21Technika pomiarowa4.2 - Mikrometry, mikrometry wewnętrzne
POKAZANIE FILTRÓW

Mikrometry zewnętrzne

Średnicówki mikrometryczne

Przyrządy do pomiarów porównawczychOchrona danych