FORMATplus Narz?dzia 2019/21Obróbka skrawaniem I

1.4 - Pogłębiacze

POKAZANIE FILTRÓW

Pogłębiacze z otworem poprzecznym

Pogłębiacz stożkowy

Pogłębiacz płaski

System kombinacji czopu i pogłębiaczaOchrona danych