FORMATplus Narz?dzia 2019/21Obróbka skrawaniem I1.4 - Pogłębiacze
POKAZANIE FILTRÓW

Pogłębiacze z otworem poprzecznym

Pogłębiacz stożkowy

Pogłębiacz płaski

System kombinacji czopu i pogłębiaczaOchrona danych