Poradnik Jak kupować w internecie

Sprawdzanie  firmy internetowej.

Na stronie internetowej należy sprawdzić dane teleadresowe firmy (adres „fizyczny”, łącznie z krajem, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, itp.). W przypadku problemu z transakcją, dysponujemy wówczas informacje potrzebne do bezpośredniego skontaktowania się ze sprzedawcą.

Należy upewnić się, że firma publikuje swoje warunki sprzedaży, obejmujące zasady refundacji, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Powinniśmy sprawdzić wszystkie ograniczenia oferty sprzedaży. Na przykład, towary mogą być oferowane tylko nabywcom krajowym, może istnieć wymóg zamówienia pewnej ilości towaru, a niektóre wyroby zamówić mogą wyłącznie osoby pełnoletnie (np. wino). 

Choć sama transakcja on-line może przebiec bezproblemowo, to jednak i tak warto sprawdzić opublikowane na stronie informacje o obowiązującej w firmie procedurze składania reklamacji.

Za co płacimy?

Musimy upewnić się, że firma opublikowała zrozumiałe i dokładne informacje o swojej ofercie sprzedaży. Powinny one obejmować opis, cenę, ograniczenia dostępności (np. sprzedaż wyłącznie osobom pełnoletnim lub warunek zamówienia pewnej minimalnej ilości produktu).

Przy cenach powinno znajdować się oznaczenie waluty. 

Należy sprawdzić, czy strona zawiera powiadomienia lub ostrzeżenia związane z obowiązkiem zapłacenia podatków lub cła od zakupionych towarów. 

Koszty przesyłki/dostawy powinny być wyszczególnione odrębnie. 

Zwrot towaru i warunki zwrotu ceny.

Należy zapoznać się z opublikowanymi na stronie internetowej zasadami anulowania zamówień, zwrotu towaru i zwrotu ceny. Osoba, która zdecydowała się na zakup, powinna na wydrukować i zachować wspomniane zasady. 

Bezpieczeństwo.

Jeśli za zamówiony towar lub usługę płacimy metodą elektroniczną (płatność on-line), musimy sprawdzić, czy strona internetowa posiada funkcje zabezpieczenia takich transakcji oraz czy nasza przeglądarka internetowa pracuje w trybie bezpiecznym, szyfrując wprowadzane przez nas dane. Na przykład, na pasku stanu przeglądarki powinna być widoczna ikona z symbolem kłódki () lub inny wskaźnik szyfrowania informacji. Na bezpieczny tryb transmisji wskazuje również adres strony internetowej rozpoczynający się od liter "https:".

Informacje (dane osobowe, numer karty kredytowej) wysyłane do niezabezpieczonej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą zostać przejęte i wykorzystane przez nieupoważnione osoby.

Zabezpieczenia w ramach systemów płatniczych.

Jako posiadacze karty płatniczej, możemy korzystać z pewnego zakresu ochrony przed nieupoważnionym wykorzystaniem naszej karty. Przepisy wielu krajów ograniczają odpowiedzialność właścicieli kart za nieupoważnione transakcje, a niektórzy wystawcy kart oferują dobrowolnie dodatkowe zabezpieczenia. Zabezpieczenia takie mogą występować w różnych formach.

Ochrona danych osobowych.

Sprzedawca potrzebuje naszych danych, by móc przyjąć i zrealizować zamówienie. Powinniśmy zapoznać się z opublikowanymi na jego stronie internetowej zasadami ochrony danych osobowych. Powiadomienie takie powinno określać rodzaje pozyskiwanych informacji, sposoby ich wykorzystania oraz zapewniać nam możliwość nie wyrażenia zgody na sprzedaż lub udostępnianie naszych danych innym osobom. Zastanówmy się dwa razy, zanim złożymy zamówienie w firmie, która nie będzie honorować naszego prawa do prywatności! 

Potwierdzenie.

Przed ostatecznym złożeniem zamówienia powinna zostać wyświetlona strona z potwierdzeniem transakcji, zawierająca wyszczególnienie zamawianych towarów lub usług oraz umożliwiająca nam poprawienie ewentualnych błędów i wprowadzenie zmian do zamówienia. 

Powinna tam być również dostępna opcja zapisania w naszym komputerze lub wydrukowania pełnego rejestru zawartej transakcji.
 
Ulotki.
 
 
Oficjalna ulotka  Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Zastanów się


Ochrona danych